Privacy

CashFlow is onderdeel van Invers. Invers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Invers gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten/producten. Invers houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invers verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- IBAN nummer
- Bijzonder categorieën van financiële gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Invers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Jou te informeren over alle Invers diensten/producten
- Jou de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
- Invers diensten/producten beter afstemmen op jouw behoeften
- Marketing activiteiten voor uitbreiding van onze klantrelatie met jou
- Diensten/producten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven met jou te delen
- Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Invers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard, zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist voor administratieve en belastingtechnische doeleinden.

Personalia worden bewaard, zolang de gebruiker van de software een persoonlijke account in gebruik heeft. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.

Banktransacties worden bewaard, zolang de gebruiker van de software een persoonlijke account in gebruik heeft. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.                                      

Delen van persoonsgegevens met derden

Invers deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Invers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Invers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Invers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens door support@cashflow.nl te emailen om onze AVG formulier op te vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn de gegevens in jouw account niet direct door medewerkers van Invers te benaderbaar. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@cashflow.nl.

 

Maak uzelf financieel bewust

Online huishoudboekje voor al jouw inkomsten en uitgaven

Het meest uitgebreide inzicht in jouw financiën