Disclaimer

Invers biedt jou toegang tot de website www.cashflow.nl en nodigt je uit de hier aangeboden producten te bekijken, te proberen en af te nemen. Daarbij behoudt Invers zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen / toe te voegen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Invers spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud niet volledig en/of niet juist is. De op de website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Een overeenkomst kan niet tot stand komen op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Invers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website liggen bij Invers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Invers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Maak uzelf financieel bewust

Online huishoudboekje voor al jouw inkomsten en uitgaven

Het meest uitgebreide inzicht in jouw financiën