NIBUD

Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat zo’n 40 procent van de Nederlanders moeite heeft met het bijhouden en ordenen van de financiële administratie. Opvallend is dat dit geldt voor zowel jong als oud. Hoe komt het dat het bijhouden van een financiële administratie vaak zo’n lastige en verwaarloosde klus is? En wat kun je hier eigenlijk aan doen? Wij tonen het je.

Verschillende ontvangstmethoden

Een van de oorzaken voor het gebrek aan overzicht is de variëteit aan vormen waarin rekeningen en betaalverzoeken de moderne burger bereiken. Sommige rekeningen komen binnen via e-mail, terwijl andere worden gebracht door de reguliere post. En om het geheel nog wat onoverzichtelijker te maken zijn er ook nog de mijn- en abonnee-omgevingen. Door die spreiding neemt de kans toe dat je een bepaalde rekening of betaalherinnering over het hoofd ziet.

Onderzoeksfeiten

Het bovengenoemde Nibud-onderzoek bracht een aantal interessante feiten aan het licht over Nederlanders en hun financiële besognes.

 • 40 procent van de Nederlanders worstelt nogal eens met de financiële administratie;
 • 31 procent krijgt alle rekeningen digitaal;
 • 11 procent ontvangt alle rekeningen nog op papier;
 • 44 procent vergeet soms lopende abonnementen door automatische incasso’s;
 • 18 procent heeft moeite met de toenemende digitalisering van het berichtenverkeer;
 • 26 procent ziet soms belangrijke mailtjes over het hoofd;
 • 14 procent mist wel eens een keer brievenpost;
 • 77 procent bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox als in een map op de computer.

Risicogroepen

Hoewel het probleem van een gebrekkig financieel overzicht speelt binnen alle rangen en standen van de Nederlandse maatschappij, onderscheidt het Nibud wel twee risicogroepen die er duidelijk bovenuit steken.

 • Mensen tot 35 jaar: deze groep heeft vooral moeite met het maken en bijhouden van een uniform systeem waarmee je op een geordende manier het overzicht houdt over je financiële administratie. Daarnaast ziet deze groep, die vaak digitaal georiënteerd is en niet zelden een zekere financiële nonchalance aan de dag legt, nogal eens een rekening of abonnement over het hoofd. Kortom, een goede blik op de inkomsten en uitgaven ontbreekt regelmatig.
 • Mensen die digitaal niet goed onderlegd zijn vormen de tweede risicogroep. Volgens schattingen van het Nibud vindt zeker een op de vijf Nederlanders het toenemende berichtenverkeer via e-mail en mijn-omgevingen (bijvoorbeeld MijnOverheid) een ingewikkeld gedoe. De groep die moeite heeft met de digitalisering van het betaalverkeer herbergt veel ouderen en betaalt rekeningen vaak te laat. Daarnaast is de administratie van deze groep mensen vaak rommelig.

Financiele administratieTips voor een geordende administratie

Gelukkig hoeft het voeren van een gedegen financiële administratie geen hogere wiskunde te zijn als je bepaalde basisprincipes adopteert en consequent toepast. Doe dus je voordeel met de onderstaande tips en aandachtspunten.

 • Open zowel je fysieke als digitale post dagelijks. Leg belangrijke brieven gelijk weg op een vaste plek en rubriceer ze. Digitale rekeningen of betaalverzoeken kun je het beste opslaan in de map met belangrijke mails. Je kunt ze ook als mails met prioriteit labelen. Dan komt er in de meeste mailsystemen een rood vlaggetje voor te staan en blijven de berichten bovenaan je inbox staan.
 • Zorg dat je een goed overzicht maakt van wat je waar bewaart. Een handig hulpmiddel hiervoor is de nieuwe Nibud betaalwijzer. In de Bewaarwijzer kun je noteren of je documenten per post, mail of via de mijn-omgeving ontvangt en in welke (digitale) map je die documenten vervolgens bewaart. Zo ontstaat een overzicht van al je documenten in één pdf. Dit kun je uitprinten en bewaren in je eigen administratiemap.
 • Het kan ook helpen om een (extra) e-mailadres aan te maken voor de financiële administratie. Zo wordt met name de digitale berg rekeningen een stuk overzichtelijker.
 • Verzeker je er altijd van dat je in de mijn-omgeving de e-mailnotificatie hebt aanstaan. Dan krijg je per mail een melding zodra er een nieuw bericht binnenkomt.
 • Het Nibud biedt ook de gratis e-mailcoaching ‘Bewaar’ aan. Die voorziet in wekelijkse mails met informatie, geheugensteuntjes, praktische uitleg en tips.

Huishoudboekje van CashFlow

Een huishoudboekje van CashFlow is een extra hulpmiddel voor het bijhouden van een deugdelijke financiële administratie. Je inkomsten en uitgaven exact in kaart brengen, geld dat binnenkomt en dat je spendeert rubriceren, vergelijkingen maken met andere Nederlandse huishoudens, met CashFlow kan het allemaal.

En het werkt! Uit Nibud-onderzoek blijkt namelijk keer op keer dat wie inzicht heeft in zijn inkomsten en uitgaven, planmatig met geld omgaat en spaargeld heeft, een veel kleinere kans heeft om in de financiële problemen te komen.

Advies voor bedrijven

Buiten de eigen verantwoordelijkheid van de burger, heeft het Nibud ook wel enkele aanbevelingen voor bedrijven. Die zouden volgens de budgetadviseurs bijvoorbeeld meer rekening moeten houden met mensen die digitaal niet zo vaardig zijn. Daarnaast ziet het Nibud graag dat jongeren meer en beter advies krijgen over methoden en hulpmiddelen waarmee ze overzicht kunnen houden over al hun financiële verplichtingen.