Naast CashFlow-Online voor consumenten, ontwikkelt Invers ook software voor banken. Huishoudboekjes binnen internetbankieren. Natuurlijk is dat goed. Iedereen hoort inzicht te hebben in zijn financiële situatie. En dat kan ook binnen internetbankieren. Maar er zijn ook beperkingen. De bankboekjes zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan een rekening en niet aan een huishouden. Een gezin met man, vrouw en gezamenlijke rekening kan niet een totaal overzicht krijgen van al hun inkomsten en uitgaven. Dit komt omdat man en vrouw worden gezien als aparte personen. Als er dan nog rekeningen zijn bij andere banken, zijn de cijfers te verdeeld om een goed beeld te krijgen. Dit is een discussie die we zelf ook steeds met banken voeren.

Zeker wanneer je de mogelijkheden uitbreidt met bijvoorbeeld het maken van een begroting of het zoeken van besparingen, wordt dit bezwaar steeds groter. Hoe uitgebreider de mogelijkheden, hoe meer de noodzaak van een HUISHOUDboekje ontstaat. En dan een huishoudboekje dat niet alleen het verleden visualiseert, maar ook het nu analyseert en de toekomst ‘voorspelt’. Met name deze laatste twee zijn niet echt iets dat bij banken thuis hoort. Banken zijn dienstverleners die goed moeten zorgen voor uw betalingsverkeer en u ondersteunen bij het lenen en sparen. Daarvoor is transparantie nodig. Maar het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste keuzen te maken. En voor een goede keuze is een onafhankelijk advies platform noodzakelijk.

CashFlow-Online heeft helemaal geen belang bij wat u met uw geld doet. Onze taak is uw geldstroom zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Wij kunnen signaleren, wij kunnen rekenen en we kunnen tonen. Maar de beslissing om daar iets in te veranderen is aan u.