Het gebruik van een huishoudboekje is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Steeds meer mensen beheren er hun financiën mee. In principe is het gebruik van een huishoudboekje voor iedereen relevant. Zeker gezien de economische ontwikkelingen en de aanhoudende crisis. Uit de praktijk blijkt echter dat lang niet iedereen een huishoudboekje gebruikt. Het nut en de noodzaak ervan is niet geheel duidelijk en lijkt soms irrelevant.

Maar niets is minder waar, het bijhouden van je financiën in een huishoudboekje voorkomt een hoop ellende. Niet alleen krijg je meer grip op je uitgaven maar ook een beter besef van wat er daadwerkelijk aan inkomsten binnenkomt. Het hebben van overzicht creëert bewustzijn waardoor men vervolgens niet meer lukraak geld uitgeef maar juist beheerster met hun geld omgaat. Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat het ontbreken van overzicht, één van de oorzaken voor financiële problemen is, maar niet de belangrijkste. Onderstaand de andere oorzaken op volgorde van belangrijkheid.

  • Dure levensstijl
  • Gebrekkig financieel beheer
  • Terugval in inkomsten

Gelukkig zijn er manieren om de bovengenoemde zaken ter voorkomen. Het begint met overzicht. Wat geeft u waar aan uit? Wat komt er daadwerkelijk binnen? Wat zijn de belangrijkste vaste kostenposten en hoe is het verloop van uw saldo. Zijn er mogelijkheden tot besparing? Al deze elementen kunt u met behulp van Cashflow zeer duidelijk en eenvoudig inzichtelijk maken. Natuurlijk kunnen wij niet voorkomen dat u onverwachte uitgaven heeft of een terugval in inkomen, maar wij kunnen u er wel beter op voorbereiden!