Belangrijkste wijzigingen bij aangifte inkomstenbelasting van 2017

Het tarief in de tweede en derde schijf is gedaald van 42% naar 40,4%. Dit houdt in dat iedereen met een belastbaar inkomen boven de €20.000 minder belasting zal betalen. Personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt in 2016, zullen te maken krijgen met het tarief in de tweede schijf. Deze is gedaald naar 22,5%. Tevens is de derde schijf verlengd, van €57.585 naar €66.421.

De wijzigingen houden het volgende in:

  1. Besparing van ongeveer €600 bij een inkomen van €58.000
  2. In totaal circa €1625 minder belasting bij een inkomen boven de €66.421.

Jammer genoeg is deze fijne meevaller niet merkbaar tijdens de aangifte. Bij mensen in loondienst is dit buitenkansje vaak al verrekend op het maandelijkse loonstrookje. Je zult dus niet opnieuw profijt hebben bij de belastingaangifte. Sterker nog, je zult nu alleen de keerzijde merken.

Ook de aftrekposten zijn nu minder waard door de lage tarieven. Als je bijvoorbeeld gewend bent aan veel hypotheekrenteaftrek, kan het dus zijn dat je ondanks de tariefsverlaging toch een teleurstellende aanslag krijgt.

Eigen woning

  • Als je een lening afsluit voor je eigen woning bij iemand die geen administratieplichtige is (bijvoorbeeld familie of vrienden), zal je deze lening bij de Belastingdienst moeten melden. Deze melding is tevens opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.
  • Als je de kosten van een eigen woning aftrekt, krijg je bij de belastingaangifte van 2017 slechts 50,5% van de kosten terug als je deze aftrekt in de vierde belastingschijf (bij een inkomen vanaf €66.422).
  • Als je een Rijksmonumentenpand buiten Nederland bezit dat tot het Nederlandse culturele erfgoed behoort, mag je de kosten van dit pand – onder bepaalde voorwaarden ­–  aftrekken volgens de monumentenregeling.

Kinderalimentatie

De 'contante waarde' van je toekomstige kinderalimentatieverplichting mag je in box 3 aftrekken als schuld. Houd hier wel zelf rekening mee, want je ontvangt geen herinnering tijdens het invullen van je aangifte. Om te berekenen wat die contante waarde is, kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Zorgkosten

De aftrekkosten voor extra kleding en beddengoed zijn verlaagd. Als je te maken krijgt met deze kosten, mag je in de aangifte van 2017 een bedrag van €300 aftrekken. Kun je aantonen dat je kosten in 2016 hoger waren dan €600? Dan kan het zijn dat je een bedrag van €750 af mag trekken.

Fiscaal partners

  • Sta je samen met een minderjarig kind ingeschreven in een opvanghuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning én woont daar nog een meerderjarige? Je bent dan – volgens de regels – fiscaal partner met deze meerderjarige. Als je aan de voorwaarden voldoet, kunnen jullie ervoor kiezen om geen fiscale partners te zijn.
  • Ben je gescheiden en woon jouw stiefkind (het kind van jouw ex-partner) nog steeds bij jou in? Het is dan mogelijk om fiscale partners te zijn met je stiefkind. Als jullie op 1 januari 2016 niet beiden 27 jaar oud waren, kun je gezamenlijk een verzoek indienen om geen fiscaal partner te zijn.

Deadline

Ook dit jaar kun je weer tot 1 mei 2017 aangifte doet. Als je vóór 1 april aangifte doet, ontvang je vóór 1 juli bericht van de fiscus. Mocht je de deadline van 1 mei niet redden, kunnen je voor de deadline uitstel vragen tot 1 september 2017.