Bonus en belasting

Aan het eind van het jaar krijgen sommige werkenden een bonus in de vorm van een dertiende maand. Je krijgt in het geval van een dertiende maand in december een extra bruto maandloon naast je normale loon. Toch houd je minder nettoloon over van je dertiende maand dan van je normale loon. Dit komt door de verschillende schijven van het belastingtarief. In deze blog leggen we uit waarom je aan je dertiende maand minder geld overhoudt en vertellen we alles wat je er nog meer over moet weten.

Belasting 13e maand berekenen

Een dertiende maand is een fijne beloning voor een jaar hard werken. Helaas wordt deze vorm van inkomen anders belast dan je normale maandloon, waardoor je onderaan de streep minder overhoudt. De dertiende maand valt namelijk, net als vakantiegeld en de uitbetaling van je overuren, onder de noemer ‘bijzondere beloningen’. Deze beloningen komen bovenop het jaarinkomen. Hierdoor valt de beloning in het hoogste belastingtarief wat voor jou van toepassing is.

Bij je normale maandloon gaat dit anders. Deze valt namelijk voor een gedeelte in het eerste belastingtarief en als je genoeg verdient ook in tarief twee en drie. Bij het eerste tarief betaal je minder belasting. Je houdt dus meer over dan bij je dertiende maand.

Ook zorgt de maandelijkse loonheffing op je normale loon ervoor dat je over een lager bedrag belasting hoeft te betalen. Deze loonheffing wordt niet verrekend met je dertiende maand, waardoor je over het volledige bedrag belasting moet betalen.

Rekenvoorbeeld: Om de bovenstaande tekst te verduidelijken, geven we een voorbeeld van hoe de belasting op de dertiende maand in zijn werking gaat. Stel:

Je brutoloon is €2.855 per maand. In dit geval heb je recht op €2.740,80 aan vakantiegeld (12 x 8% van €2.855). Naast je vakantiegeld krijg je een dertiende maand, dit is vanzelfsprekend €2.855. In dit geval heb je €37.000,80 verdiend, exclusief de bonus van de dertiende maand. De dertiende maand valt dus geheel in de tweede belastingschijf, zoals te zien is in de tabel hieronder. 

Belastingschijf Belastbaar inkomen Belastingtarief
1 Tot €20.384 36,55%
2 €20.384 tot €68.507 38,10%
3 €68.507 en hoger 51,75%


Je betaalt over je dertiende maand in dit geval 38,10% belasting: €2.855 x 38,10% = €1.087,76. Je houdt dus het volgende bedrag over: €2.855 - €1.087,76 = €1.767,24.

Dit moet je nog weten over de dertiende maand

  • Niet iedereen krijgt een dertiende maand. Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om deze bonus te geven. Je krijgt alleen een dertiende maand als dit in de CAO van jouw bedrijfstak is afgesproken of als je het als arbeidsvoorwaarde hebt afgesproken in je contract. De ervaring leert dat vooral mensen met een hoge functie een dertiende maand krijgen. Op deze manier worden ze beloond voor de verantwoordelijkheden die ze dragen.
  • Verander je van baan? Dan hangt het van je CAO of contract af op je recht hebt op een dertiende maand. In de meeste CAO’s staat dat je alleen recht hebt op een dertiende maand als je aan het eind van het jaar nog bij hetzelfde bedrijf werkt. Vaak staat er ook een minimum aantal maanden in die je voor het bedrijf werkzaam moet zijn. Staat er niet in je CAO dat je alleen een dertiende maand krijgt als je nog bij het bedrijf werkzaam bent? Dan heb je recht op een gedeelte van je bonus. Heb je bijvoorbeeld negen maanden gewerkt bij het bedrijf, dan heb je recht op 75% van je dertiende maand.

Overzicht in je financiële situatie?

Krijg met het huishoudboekje van CashFlow volledige grip op je financiële situatie. Door in één oogopslag te zien hoeveel geld erin komt en hoeveel geld eruit gaat, zie je waar je kunt besparen. Meer weten? Bekijk het onderstaande filmpje of probeer het huishoudboekje nu 30 dagen gratis.