Aftrekposten bij je belastingaangifte over 2016Niemand wil te veel belasting betalen en iedereen vindt het fijn om geld terug te krijgen. Sommige uitgaven zoals studiekosten, zorgkosten en giften, zijn af te trekken van je inkomen. Deze aftrekposten hebben gevolgen voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. De Belastingdienst vult deze gegevens niet voor je in. Je zal de aftrekposten bewust en zorgvuldig zelf moeten invullen. Het is dan ook van belang om te weten welke aftrekposten op jou van toepassing zijn.

Fiscaal partnerschap

Als je een fiscaal partner hebt, dan kun je samen aangifte doen. Je kunt de aftrekposten en inkomsten verdelen om daar financieel voordeel uit te behalen. Als je niet zeker weet of je in aanmerking komt voor fiscaal partnerschap, dan is dit te controleren op de website van de Belastingdienst. Om profijt te hebben van het fiscaal partnerschap, is het van belang dat je de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt. De bijtellingen tel je op bij het laagste inkomen. De hypotheekrente is een goed voorbeeld. Deze trek je af van het hoogste inkomen, ook als je samen eigenaar bent van de woning. Besef dat niet alle aftrekposten doorgeschoven kunnen worden. Inkomsten uit freelance-werkzaamheden kun je bijvoorbeeld niet optellen bij het inkomen van je partner.

Het is niet altijd voordeliger om samen aangifte te doen. Als de partner met het laagste inkomen bijvoorbeeld hoge ziektekosten heeft, kan het juist gunstiger zijn om apart aangifte te doen. Als je toch twijfelt, dan heb je de mogelijkheid om de aangifte op twee manieren in te vullen en direct het verschil te zien.

Wisselend inkomen en middeling

In het geval van een wisselend inkomen kan het zijn dat je te veel belasting betaalt over je inkomen. Om voordeliger uit te komen kun je in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Met middeling wordt je gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren berekend. Je kunt vooraf door een specialist laten berekenen of dit inderdaad voordeliger is. Maak gebruik van de rekentool als je de berekening liever zelf uitvoert.

Scheiden en alimentatie

Na een scheiding moet je onder andere rekening houden met de belastingaangifte. Fiscaal partnerschap, toeslagen en alimentatie spelen bijvoorbeeld een rol in je belastingaangifte. Let extra op, controleer op fouten en win desnoods informatie in bij de Belastingdienst.

Studiekosten

Als jij of je fiscaal partner kosten maakt voor een studie gericht op een (toekomstig) beroep, dan kunnen deze deels afgetrokken worden. Hier vallen onder andere studiekosten en kosten voor het leermateriaal onder. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempelbedrag van 250 euro.

Giften

Als je aan goede doelen doneert, kun je in aanmerking komen voor deze aftrekpost. Houd er rekening mee dat de drempel in dit geval inkomensafhankelijk is. Het kan dus voordeliger zijn om eens per twee jaar - in plaats van elk jaar - een groter bedrag te doneren. Een gift kan op twee manieren gedaan worden, namelijk als periodieke gift of als gewone gift. Bekijk de website van de Belastingdienst om na te gaan of jouw gift aftrekbaar is.

Ziektekosten

Sommige ziektekosten zoals medicijnen, vervoerskosten of de kosten voor dieetvoeding, kunnen onder bepaalde voorwaarden gelden als specifieke zorgkosten. Om gebruik te maken van deze aftrekpost, moeten de ziektekosten boven een bepaald - inkomensafhankelijk - bedrag uitkomen. Op de website van de Belastingdienst is te berekenen welke uitgaven er wel of niet afgetrokken kunnen worden.

Reiskosten openbaar vervoer voor het werk

Het is mogelijk om - onder bepaalde voorwaarden - een vast bedrag af te trekken als je in loondienst bent en met het openbaar vervoer reist. Je komt in aanmerking voor deze aftrek als je minimaal 10 kilometer van je werk woont en hier minimaal één dag per week naartoe reist. Het is echter niet zo dat je de werkelijk gemaakte kosten af mag trekken. Als je werkgever een deel van je reiskosten vergoedt, moet je dit van het vaste bedrag aftrekken. Het vaste bedrag dat jaarlijks afgetrokken mag worden, is te vinden op de website van de belastingdienst.

Hypotheekrente

Woningbezitters kunnen bepaalde kosten voor hun huis aftrekken, zoals de hypotheekrente en periodieke betalingen voor erfpacht. Je kunt hypotheekrente aftrekken als je de hypotheek gebruikt voor de aankoop of onderhoud van je eigen woning. De Belastingdienst houdt wel rekening met het eigenwoningforfait. Dit is de belasting die je elk jaar betaalt, omdat een eigen woning als inkomen wordt gezien. 

Heb je vorig jaar een woning gekocht?  Je kunt de notariskosten en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) eenmalig aftrekken.

Heb je je huis verkocht? De eventuele overwaarde moet gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe woning. Als je dit bedrag opneemt in je nieuwe hypotheek, is de rente over dit bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De hypotheek waar je de rente over mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe woning minus de overwaarde van je oude woning. Lees meer over deze zogenaamde bijleenregeling.

Let op!

Er zijn elk jaar wijzigingen in het overheidsbeleid. Dat betekent dat er regelmatig iets verandert in de belastingaangifte. De Belastingdienst past elk jaar haar werkwijze aan en kan bijvoorbeeld extra controleren op bepaalde aftrekposten. Besteed dus elk jaar extra aandacht aan je aftrekposten.

Bron: Nibud