Kennis Database

Via CashFlow Online krijgt u toegang tot een grote hoeveelheid informatie over financiele onderwerpen. Log in en vergroot uw financiele kennis.

Meer en langer tijdelijke arbeidscontracten

Door Sociale zaken (SZW)
Gepubliceerd op 20-12-2010

Van 9 juli 2010 tot en met 31 december 2012 is het mogelijk om werknemers jonger dan 27 jaar vaker en langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te geven.

Vaker
Werkgevers mogen 4 keer in plaats van 3 keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluiten. Pas bij het 5de contract is er automatisch sprake van een vast dienstverband.

Langer
De tijdelijke contracten mogen samen 48 maanden duren in plaats van 36 maanden. Bij overschrijding van de 48 maanden wordt het tijdelijke contract automatisch omgezet in een vast contract.
Let op: zodra een jongere 27 jaar wordt, valt deze automatisch onder de oude regeling.
Dit betekent dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch wordt omgezet in een vaste aanstelling als de werknemer in het 4de contract zit of langer dan 36 maanden in dienst is.

Voor wie?
Werknemers jonger dan 27 jaar die op 9 juli 2010 minder dan 36 maanden in dienst zijn en een tijdelijk contract hebben, vallen onder de nieuwe regeling. Dit betekent dat werkgevers hen een 4de tijdelijke arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden.

De tijdelijke regeling blijft na de vervaldatum (31 december 2012) gelden voor jongeren die:

in hun 4de tijdelijke arbeidsovereenkomst zitten;
langer dan 36 maanden in dienst zijn.

Meer informatie >